O mnie

Z wykształcenia jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jestem uczestnikiem kursu, organizowanego przez Katowicki Instytut Psychoterapii, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, przygotowującego mnie do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty.

 

W pracy integruję różne modalności terapeutyczne. Szczególnie bliskie jest mi myślenie systemowe oraz podejście skoncentrowane na rozwiązaniach. Śledzę doniesienia badawcze z zakresu neuronauki i staram się wykorzystywać tę wiedzę w procesie wspierania zmian.  

 

W swojej pracy przyjmuję założenie, że w każdym człowieku można odnaleźć siły i umiejętności, w określonym momencie życia korzystne dla niego. Stąd oferuję pracę nastawioną na szukanie i wzmacnianie swoich mocnych stron, budowanie wiary w siebie i skuteczność własnych działań. Swoją pracę poddaję superwizji. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 

 

  

 

Terapia rodzinna

 

Ta forma pomocy ukierunkowana jest na polepszenie komunikacji między członkami rodziny, umacnianie wzajemnych relacji. Terapia rodzinna opiera się na założeniu, że trudności doświadczane przez jednego członka rodziny, wpływają na pozostałych jej członków, stąd też potrzeba wspólnej rozmowy i uwzględnienia perspektywy wszystkich członków rodziny. Terapię rodzinną oferuję rodzinom z dziećmi od 7 roku życia.

Psychoterapia indywidualna

 

Psychoterapię oferuję osobom dorosłym, które zmagają się z trudnościami emocjonalnymi, negatywnie wpływającymi na codzienne funkcjonowanie zawodowe czy rodzinne, powodują osobiste cierpienie. Psychoterapia pozwala lepiej rozumieć własne myśli, emocje i zachowania. Dzięki niej możliwe jest wprowadzenie trwałych zmian w funkcjonowaniu w różnych obszarach życia. Psychoterapia może być skuteczna w przezwyciężaniu takich trudności jak depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia związane ze stresem.

 

Psychoterapia służy także rozwojowi osobistemu, lepszemu samopoznaniu, budowaniu pewności siebie, rozwijaniu umiejętności interpersonalnych.

Pomoc psychologiczna

 

W gabinecie oferuję różne formy pomocy psychologicznej: wsparcie psychologiczne, interwencję kryzysową, poradnictwo psychologiczne. Oferta ta skierowana jest najczęściej do osób, które znalazły się  w trudnej sytuacji życiowej, zmagają się z trudnościami w obszarze zawodowym, rodzinnym czy osobistym. Tego rodzaju pomoc może być ukierunkowana na rozwijanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, radzenia sobie ze stresem, wsparcie emocjonalne w trudnej sytuacji życiowej.

Magdalena Zorychta
Magdalena Zorychta - ZnanyLekarz.pl

Pomoc psychologiczna

Terapia indywidualna

Terapia rodzinna

Wsparcie w okresie
okołoporodowym

 

Skontaktuj się 

psycholog@magdalenazorychta.pl

tel. 505 319 478 

ul. Kosów 4 

Katowice  40-541

Psycholog Psychoterapia Katowice Śląsk
Zaburzenia lękowe
Depresja
Depresja poporodowa
Kryzys emocjonalny
Kryzys psychiczny
Trudności emocjonalne
Problemy w relacjach

Problemy rodzinne

 

Magdalena Zorychta

Magdalena Zorychta

psycholog@magdalenazorychta.pl

tel. 505 319 478 

ul. Kosów 4 

Katowice  40-541

Psycholog Śląsk
Psycholog Psychoterapia
Psycholog Psychoterapia
Psycholog Psychoterapia

Mapa dojazdu

ul. Kosów 4 (I piętro)
40-541 Katowice

 

Możliwość parkowania na posesji. 

Dojazd tramwajem : 
Przystanek Brynów Słowików linia 6, 14, 16, 36 - przystanek w odległości 100 m.

Dojazd autobusem :
Przystanek Brynów Dworska 1 linia 9, 11, 154, 297, 689 - przystanek w odległości 350 m.

 

Kontakt

 

Magdalena Zorychta

ul. Kosów 4 (I piętro)

40 - 541 Katowice

telefon: 505 319 478

email: psycholog@magdalenazorychta.pl

 

 

Jeśli masz wątpliwości, czy we właściwym miejscu szukasz pomocy lub masz do mnie pytanie, na które nie znalazłeś / nie znalazłaś tutaj odpowiedzi, zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Jeżeli nie będę mogła odebrać, oddzwonię, kiedy tylko będzie to możliwe. 

 

Cennik

 

Konsultacja psychologiczna 
– 50 minut -  160 zł

Pomoc psychologiczna
- 50 minut - 160 zł

Psychoterapia indywidualna
- 50 minut - 160 zł

Terapia rodzinna
-  60 minut - 220 zł

 

Konsultacje psychologiczne

 

Pierwsze spotkania z psychologiem mają charakter konsultacyjny. Służą rozeznaniu aktualnej sytuacji, potrzeb i trudności. Zwykle konsultacje obejmują kilka spotkań (2-3 spotkania). Pozwala to precyzyjnie dopasować formę pomocy do indywidualnych potrzeb i możliwości, ustalić plan dalszego postępowania.

Oferta                                

  

 

Magdalena Zorychta Psycholog

Psycholog Magdalena Zorychta

tel. 505 319 478
psycholog@magdalenazorychta.pl

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.