Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Psycholog Magdalena Zorychta

tel. 505 319 478
psycholog@magdalenazorychta.pl

Magdalena Zorychta Psycholog

O mnie                                

 

 Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obecnie jestem uczestnikiem kursu, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, przygotowującego mnie do certyfikatu psychoterapeuty. Ukończyłam także szkolenie, akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, uprawniające

do prowadzenia terapii rodzinnej. 

 

Stale szkolę się w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii. Kwalifikacje do prowadzenia terapii zdobyłam przede wszystkim w ramach kursu podyplomowego systemowej terapii rodzin
oraz kursu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Obecnie uczestniczę w całościowym kursie psychoterapii, organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii

we Wrocławiu. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje. Swoją pracę poddaję superwizji. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych oraz terapię rodzin.
Udzielam pomocy osobom doświadczającym różnego rodzaju problemów emocjonalnych, problemów w relacjach z innymi ludźmi, zmagającym się z objawami lęku i depresji.
Pracuję terapeutycznie z osobami, które z różnych powodów odczuwają dyskomfort, cierpienie, trudności w codziennym funkcjonowaniu. Ofertę kieruję także do osób, które poszukują zmiany,
ukierunkowani są na rozwój oraz poprawę jakości swojego życia.

 

Oferuję także terapię rodzinną - w sytuacjach kryzysowych, w przypadku, kiedy dziecko cierpi
z powodu problemów emocjonalnych. Ofertę kieruję do rodzin z dziećmi
w wieku od 12 roku życia.

 
 

 

Oferta

Pomoc psychologiczna i terapia indywidualna

 

Ofertę indywidualnej pomocy kieruję do osób dorosłych, które przeżywają różnorodne trudności w życiu osobistym i rodzinnym. Na konsultację zapraszam osoby, które doświadczają trudnych emocji, lęku, smutku lub z innych powodów odczuwają dyskomfort.

 

Wszystkie osoby, poszukujące dla siebie pomocy, zapraszam na wstępną konsultację psychologiczną. Spotkania konsultacyjne służą określeniu optymalnej formy pomocy, wzajemnych oczekiwań, dalszych sposobów współpracy.

 

W swojej pracy przyjmuję założenie, że w każdym człowieku można odnaleźć siły i umiejętności, w określonym momencie życia korzystne dla niego. Stąd oferuję pracę nastawioną na szukanie i wzmacnianie swoich mocnych stron, budowanie wiary w siebie i skuteczność własnych działań. Mając jednak przekonanie o tym, że zachowania ludzi są powiązane z ich życiem rodzinnym, to również takim aspektom przyglądam się w pracy terapeutycznej.

 

Sesje indywidualne – czas trwania: 50 minut, koszt: 140 zł 

 Pomoc psychologiczna

Terapia Indywidualna

 

Sesje indywidualne – czas trwania: 50 minut, koszt jednej sesji 140 zł.

Sesje rodzinne – czas trwania: 60 minut, koszt jednej sesji 180 zł.

 

Cennik

Kontakt

 

Magdalena Zorychta

ul. Kosów 4 (I piętro)

40 - 541 Katowice

telefon: 505 319 478

email: psycholog@magdalenazorychta.pl

 

 

Jeśli masz wątpliwości, czy we właściwym miejscu szukasz pomocy lub masz do mnie pytanie, na które
nie znalazłeś / nie znalazłaś tutaj odpowiedzi, zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Jeżeli nie będę mogła odebrać, oddzwonię, kiedy tylko będzie to możliwe. 

 

Mapa dojazdu
 

ul. Kosów 4 (I piętro)
40-541 Katowice

ulica równoległa do ulicy Kościuszki
 

Możliwość parkowania na posesji. 

 

Dojazd tramwajem : 
Przystanek Brynów Słowików linia 6, 14, 16, 36 - przystanek w odległości 100 m.

Dojazd autobusem :
Przystanek Brynów Dworska 1 linia 9, 11, 154, 297, 689 - przystanek w odległości 350 m.

 

Psycholog Psychoterapia
Psycholog Psychoterapia
Psycholog Psychoterapia
Dobry psycholog śląsk

Terapia rodzinna

 

Oferuję pomoc terapeutyczną rodzinom – w różnych sytuacjach kryzysowych (śmierć bliskiej osoby, choroba członka rodziny, nagła niekorzystna zmiana). Terapia rodzinna jest wskazana także w przypadku, gdy dziecko cierpi z powodu problemów emocjonalnych, jego zachowania niepokoją rodziców, rodzice obserwują niekorzystne zmiany w zachowaniu się dziecka, jego reakcjach emocjonalnych. Taką formę wsparcia kieruję do rodzin z dziećmi w wieku od 12 roku życia.

 

W przypadku pracy z rodziną, na pierwszą konsultację zapraszam rodziców bez dzieci. Podczas wstępnej konsultacji możliwe będzie omówienie obszarów problemowych, potrzeb rodziny i ustalenie najbardziej korzystnej formy wsparcia. W szczególnych wypadkach możliwe jest łączenie terapii indywidualnej i rodzinnej.

 

Współpracuję także z samymi rodzicami, oferując im konsultacje rodzicielskie. Taką pomoc oferuję w sytuacji, kiedy rodzice mają poczucie, że nie rozumieją swoich dzieci, mają trudności w porozumiewaniu się z nimi, nie potrafią poradzić sobie z problemami wychowawczymi.

 

 

 

Sesje rodzinne –  czas trwania: 60 minut, koszt: 180 zł. 

Wsparcie w okresie okołoporodowym

 

Ważny obszar mojej pracy to wsparcie dla rodzin spodziewających się narodzin dziecka i rodziców małych dzieci.
 

Współpracuję z rodzicami, którzy chcą świadomie budować swoją więź z dzieckiem, przygotować się do roli rodzica. Ponadto udzielam wsparcia i pomocy terapeutycznej kobietom doświadczającym zaburzeń emocjonalnych okołoporodowych, w tym w szczególności depresji poporodowej.

 

Oferuję także pomoc rodzicom, którzy doświadczyli straty okołoporodowej.

 

W zależności od potrzeb i możliwości formuła spotkań jest ustalana indywidualnie.

 

Sesje indywidualne – czas trwania: 50 minut, koszt: 140 zł

Sesje rodzinne –  czas trwania: 60 minut, koszt: 180 zł. 

 

Terapia rodzinna

 Wsparcie w okresie okołoporodowym

Psycholog Śląsk

Magdalena Zorychta

psycholog@magdalenazorychta.pl

tel. 505 319 478 

ul. Kosów 4 

Katowice  40-541

Psycholog Psychoterapia Katowice Śląsk
Zaburzenia lękowe
Depresja
Depresja poporodowa
Kryzys emocjonalny
Kryzys psychiczny
Problemy z dziećmi
Zaburzenia u młodzieży
Załamanie nerwowe 
 

Magdalena Zorychta

Skontaktuj się 

psycholog@magdalenazorychta.pl

tel. 505 319 478 

ul. Kosów 4 

Katowice  40-541

Pomoc psychologiczna

Terapia indywidualna

Terapia rodzinna

Wsparcie w okresie
okołoporodowym

 

Magdalena Zorychta - ZnanyLekarz.pl
Magdalena Zorychta