tel. 505 319 478
psycholog@magdalenazorychta.pl

Magdalena Zorychta Psycholog

                Strona internetowa powstała dzięki wsparciu finansowemu, udzielanemu w ramach projektu :

 

„Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą”

 

Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Celem projektu jest stworzenie miejsca, oferującego szeroki wachlarza usług psychologicznych, profilaktycznych  i terapeutycznych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej oferowane będę usługi w zakresie pomocy psychologicznej, wsparcia psychologicznego, psychoedukacji, profilaktyki i terapii (indywidualnej i rodzinnej), dla osób doświadczających problemów emocjonalnych, problemów w relacjach, osób doświadczających różnego rodzaju kryzysów lub znajdujących się w okresie istotnych zmian życiowych. W szczególności zaś będę realizować grupy wsparcia i rozwoju dla dwóch ważnych grup odbiorców – kobiet w ciąży   oraz   matek z  małymi dziećmi.  Oferta ma stanowić realną, profesjonalną odpowiedź  na aktualne zapotrzebowanie społeczne.

Efektem udziału w projekcie ma być rozwinięcie niezbędnego zaplecza technicznego, pozwalającego na realizowanie ww. usług, ustabilizowanie pozycji rynkowej, dzięki aktywnym działaniom promocyjnym oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych osób świadczących ww. usługi.

Wartość projektu: 38 000,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 36 000,00 zł.

Skontaktuj się 

psycholog@magdalenazorychta.pl

tel. 505 319 478 

ul. Kosów 4 

Katowice  40-541

Zajęcia dla kobiet w ciąży

Zajęcia dla mam z dziećmi

Pomoc psychologiczna

Terapia

Magdalena Zorychta - ZnanyLekarz.pl