Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Psycholog Magdalena Zorychta

tel. 505 319 478
psycholog@magdalenazorychta.pl

Magdalena Zorychta Psycholog

O mnie                                

 

 Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obecnie jestem uczestnikiem kursu, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, przygotowującego mnie do certyfikatu psychoterapeuty. Ukończyłam także szkolenie, akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, uprawniające

do prowadzenia terapii rodzinnej. 

 

Stale szkolę się w zakresie pomocy psychologicznej i terapii. Kwalifikacje do prowadzenia terapii zdobyłam przede wszystkim w ramach kursu podyplomowego systemowej terapii rodzin
oraz kursu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Obecnie uczestniczę w całościowym kursie psychoterapii, organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii

we Wrocławiu. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje. Swoją pracę poddaję superwizji.

 

Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych, młodzieży i całych rodzin.
Udzielam pomocy osobom doświadczających różnego rodzaju problemów emocjonalnych, problemów w relacjach z innymi ludźmi, zmagającym się z objawami lęku i depresji.
Pracuję terapeutycznie z osobami, które z różnych powodów odczuwają dyskomfort, cierpienie, trudności w codziennym funkcjonowaniu i poszukują zmiany,
ukierunkowani są na rozwój oraz poprawę jakości swojego życia.

 

Oferuję pomoc terapeutyczną także rodzinom - w sytuacjach kryzysowych,w przypadku,gdy dziecko cierpi z powodu problemów emocjonalnych, jego zachowania niepokoją rodziców. Ofertę kieruję do rodzin z dziećmi w wieku od około 11 roku życia.
 
 

 

Oferta

Pomoc psychologiczna i terapia indywidualna

 

Ofertę indywidualnej pomocy kieruję zwłaszcza do osób dorosłych, które przeżywają różnorodne trudności w życiu osobistym i rodzinnym lub też w ich życiu zachodzą zmiany, z którymi trudno sobie poradzić. Na konsultację zapraszam także osoby, które doświadczają trudnych emocji, lęku, smutku lub z innych powodów odczuwają dyskomfort.

 

Wszystkie osoby, poszukujące dla siebie pomocy, zapraszam na wstępną konsultację psychologiczną. Konsultacje takie służą określeniu optymalnej formy pomocy, wzajemnych oczekiwań, dalszych sposobów współpracy.

 

W swojej pracy przyjmuję założenie, że w każdym człowieku można odnaleźć siły i umiejętności, w określonym momencie życia korzystne dla niego. Stąd oferuję pracę nastawioną na szukanie i wzmacnianie swoich mocnych stron, budowanie wiary w siebie i skuteczność własnych działań. Mając jednak przekonanie o tym, że zachowania ludzi są powiązane z ich życiem rodzinnym, to również takim aspektom przyglądam się w pracy terapeutycznej.

 

Sesje indywidualne – czas trwania: 50 minut, koszt: 120 zł 

 Pomoc psychologiczna

Terapia Indywidualna

 

Sesje indywidualne – czas trwania: 50 minut, koszt jednej sesji 120 zł

Sesje rodzinne – czas trwania: 60 minut, koszt jednej sesji 150 zł.

 

Cennik

Kontakt

 

Magdalena Zorychta

ul. Kosów 4 (II piętro)

40 - 541 Katowice

telefon: 505 319 478

email: psycholog@magdalenazorychta.pl

 

 

Jeśli masz wątpliwości, czy we właściwym miejscu szukasz pomocy lub masz do mnie pytanie, na które
nie znalazłeś / nie znalazłaś tutaj odpowiedzi, zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Jeżeli nie będę mogła odebrać, oddzwonię, kiedy tylko będzie to możliwe. 

 

Mapa dojazdu
 

ul. Kosów 4 (II piętro, gabinet numer 5)
40-541 Katowice

ulica równoległa do ulicy Kościuszki
 

Gabinet mieści się w wolno stojącym budynku. Możliwość parkowania na posesji. Na domofonie pozycja numer 5 - "M. Zorychta". 

 

Dojazd tramwajem : 
Przystanek Brynów Słowików linia 6, 14, 16, 36 - przystanek w odległości 100 m.

Dojazd autobusem :
Przystanek Brynów Dworska 1 linia 9, 11, 154, 297, 689 - przystanek w odległości 350 m.

 

Psycholog Psychoterapia
Psycholog Psychoterapia
Psycholog Psychoterapia
Dobry psycholog śląsk

Terapia rodzinna

 

Oferuję pomoc terapeutyczną rodzinom – w różnych sytuacjach kryzysowych (śmierć bliskiej osoby, choroba członka rodziny, nagła niekorzystna zmiana), w których wyczerpały się dotychczasowe sposoby radzenia sobie z nową sytuacją. Terapia rodzinna jest wskazana także w przypadku, gdy dziecko cierpi z powodu problemów emocjonalnych, jego zachowania niepokoją rodziców, rodzice obserwują niekorzystne zmiany w zachowaniu się dziecka, jego reakcjach emocjonalnych. Taką formę wsparcia kieruję do rodzin z dziećmi w wieku
od około 11 roku życia.

 

W przypadku pracy z rodziną, na pierwszą konsultację zapraszam rodziców bez dzieci. Podczas wstępnej konsultacji możliwe będzie omówienie obszarów problemowych, potrzeb rodziny i ustalenie najbardziej korzystnej formy wsparcia. W szczególnych wypadkach możliwe jest łączenie terapii indywidualnej i rodzinnej.

 

Współpracuję także z samymi rodzicami, oferując im konsultacje rodzicielskie. Taką pomoc oferuję w sytuacji, kiedy rodzice mają poczucie, że nie rozumieją swoich dzieci, mają trudności w porozumiewaniu się z nimi, nie potrafią poradzić sobie z problemami wychowawczymi.

 

 

 

Sesje rodzinne –  czas trwania: 60 minut, koszt: 150 zł. 

Wsparcie w okresie okołoporodowym

 

Ważny obszar mojej pracy to wsparcie dla rodzin spodziewających się narodzin dziecka i rodziców małych dzieci.
 

Współpracuję z rodzicami, którzy chcą świadomie budować swoją więź z dzieckiem, przygotować się do roli rodzica, rozwinąć swoje kompetencje. Ponadto udzielam wsparcia i pomocy terapeutycznej kobietom doświadczającym zaburzeń emocjonalnych okołoporodowych, w tym w szczególności depresji poporodowej.

 

Oferuję także pomoc rodzicom, którzy doświadczyli straty okołoporodowej.

 

W zależności od potrzeb i możliwości formuła spotkań jest ustalana indywidualnie.

 

Sesje indywidualne – czas trwania: 50 minut, koszt: 120 zł

Sesje rodzinne –  czas trwania: 60 minut, koszt: 150 zł. 

 

Terapia rodzinna

 Wsparcie w okresie okołoporodowym

Psycholog Śląsk

Magdalena Zorychta

psycholog@magdalenazorychta.pl

tel. 505 319 478 

ul. Kosów 4 

Katowice  40-541

Psycholog Psychoterapia Katowice Śląsk
Zaburzenia lękowe
Depresja
Depresja poporodowa
Kryzys emocjonalny
Kryzys psychiczny
Problemy z dziećmi
Zaburzenia u młodzieży
Załamanie nerwowe 
 

Magdalena Zorychta

Skontaktuj się 

psycholog@magdalenazorychta.pl

tel. 505 319 478 

ul. Kosów 4 

Katowice  40-541

Pomoc psychologiczna

Terapia indywidualna

Terapia rodzinna

Wsparcie w okresie
okołoporodowym

 

Magdalena Zorychta - ZnanyLekarz.pl
Magdalena Zorychta